Gedurende het gehele jaar vindt een aantal vaste activiteiten plaats, in principe op vaste dagen, b.v.

 • Bridgen: van september tot mei dinsdag om de veertien dagen,
  ‘s morgens in het Vestzaktheater, in augustus “bridgedag-aan-huis”
 • Fietsen: in principe eerste en derde donderdag van de maand - niet in de winter; let op de agenda voor de datum
 • Fietsen of Wandelen: in principe derde donderdag van de maand;
 • Wandelen/ met of zonderNordic walking stokken: iedere zaterdag;
 • Lezingen, indien mogelijk tweede donderdag van de maand;
 • Excursies, indien van toepassing: laatste donderdag van de maand,
  bij uitzondering wordt wel eens naar een andere dag uitgeweken;
 • Museumbezoek: geprobeerd wordt om minstens 2 bezoeken in een kalenderjaar te realiseren
 • Franse conversatie: conversatiegroep die wisselend bij de leden samenkomt. 1xper 14 dagen
 • De leeskringen hebben hun eigen dagen van samentreffen. Deze activiteit is momenteel niet functioneel door te weinig deelnemers.
 • Zondagclub:  diverse activiteiten worden aangeboden n.a.v de belangstelling. Wij zoeken nieuwe mensen, die de leiding willen overnemen!
 • Tuinclub: niet operationeel - geen coordinator meer.
 •   
 •  Bij vragen:
 • RAADPLEEG DE BESTUURSLEDEN VOOR INFORMATIE OF HET MAANDBERICHT

Als er geen lezingen of  activiteiten in een maand zijn, worden er koffie-ochtenden/middagen gepland, bij welke gelegenheden ook de nieuwe leden ter kennismaking worden uitgenodigd.

Verder is er elk jaar in juli een “zomerlunch”, en aan het einde van het jaar de “decemberviering”, met een cultureel programma en een diner ter afsluiting van het verenigingsjaar. Het nieuwe jaar wordt geopend met een “nieuwjaarsinstuif” in januari.

In de maand april vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waar verslag wordt gedaan van het reilen en zeilen in het achterliggende verenigingsjaar, verantwoording wordt afgelegd over het financiële beleid, en de eventuele bestuurswisseling plaats vindt.